Mobirise

św. Faustyna

"O, jak gorąco pragnę, aby miłosierdzie
Twoje wysławiała każda dusza".

30 dni ze słowami św. Faustyny,
które pomagają w codziennym
odkrywaniu Bożego Miłosierdzia. 


Propozycja skierowana jest do osób, które chcą przeżyć 30 dni w duchowości św. Faustyny i jej misji szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia. W jej ramach każdy, kto się do niej przyłączy, będzie otrzymywał krótki cytat z jej słowami. Zachęcamy, aby zatrzymać się nad nimi i je rozważać, a także wielokrotnie do nich wracać przynajmniej do czasu otrzymania następnego cytatu. 

Mobirise

Biografia św. Faustyny


Mobirise

Święto Miłosierdzia


Mobirise

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia


"Z kimkolwiek w życiu będę miała styczność, wszystkich pragnę pociągnąć do miłowania Ciebie, o Jezu mój, Piękności moja i Oblubieńcze". 
św. Faustyna

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI

Koszt uczestnictwa w akcji wynosi 15 zł. Całkowity dochód jest przeznaczony na działalność ewangelizacyjną.

Nie rozumiem, jak można nie ufać Temu, który wszystko może; z Nim wszystko, a bez Niego – nic. On Pan, nie pozwoli i nie dopuści zawstydzenia dla tych, którzy całą ufność swoją w Nim położyli
(Dz. 358).

Kliknij aby przejść do innych propozycji